prostokątnymi rurkami i poziomymi giętymi

16107565203501218,00